Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken, echocentrum Hilde Beckers, het Zuyderland Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 april 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel.

Houd daarom onze social media in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap 


Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM . Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben (bijvoorbeeld een huisgenoot), kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk/ ziekenhuis/ echocentrum te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jullie naar de juiste oplossing.

 

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
 • Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
 • Houd sociale afstand

 

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, kraamzorg en ziekenhuis:

 

Voor alle zwangerschapscontroles geldt het volgende:

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige. We zullen tijdens deze belafspraak vragen hoe het met je gaat en eventuele vragen beantwoorden.
 • Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is. Daarom zoeken we telefonisch contact met jullie in de dagen na de 20 weken echo en plannen we rond 24 weken ook nog een telefonisch consult.
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.
 • Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen (ook niet in de wachtkamer).
 • De echo rond 8 weken, de termijnecho rond 11 weken en de 20 weken echo zullen doorgaan. We zullen wel kritisch naar de medische noodzaak van de groei- en liggingsecho kijken om ook deze afspraken tot een minimum te beperken. Alle al geplande pretecho’s (geslachtsbepalings echo en 3D/4D echo) zullen vervallen in ieder geval tot 1 april.
 • Kraamvisites doen wij ook telefonisch, tenzij er een medische reden is dat we langs moeten komen.
 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.
 • Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
 • Wanneer je gaat bevallen (thuis of ziekenhuis) mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
 • Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben en de kraamzorg weer naar huis is.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd www.zuyderland.nl/nieuws
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

 

We hebben als regio een aangepast controle schema opgesteld met de noodzakelijke controle momenten:

 • 8 weken eerste echo
 • intake en counseling na eerste echo telefonisch
 • 11 weken termijnecho met formulieren meegeven of per post
 • 16 weken controle op de praktijk
 • 20 weken echo met telefonisch consult
 • 24 weken telefonisch consult
 • 27 weken controle op de praktijk
 • 31 weken echo groei indien nodig met nadien controle op praktijk
 • 35 weken echo ligging indien nodig met nadien controle op praktijk
 • 37 weken controle op praktijk
 • 39 weken controle op praktijk
 • 40 weken controle op praktijk
 • 41 weken controle overtijd in ziekenhuis

 

Veranderingen in onze praktijkruimtes in verband met verspreiding van het virus 


Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

 

Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).

Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de pandemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie houd onze social media in de gaten.

 

Tot Slot

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!