aanmelden zwangerschap
e-consult

ZWANGERSCHAP

ONDERZOEK

Van counseling tot prenatale diagnostiek

Counseling

Tijdens de intake vragen we of je geïnformeerd wil worden over onderzoeken die in de zwangerschap verricht kunnen worden. We geven informatie over de screening op trisomie 21, trisomie 18 en trisomie 13 en informeren je over de SEO (20 weken echo). Als je hier alvast meer over wilt weten kijk dan op: prenatale screening.

NIPT

Sinds 1 april 2017 kun je als zwangere de bloedtest NIPT laten uitvoeren. Iedereen kan voor de NIPT kiezen als eerste screening test. Het onderzoek bestaat voor de vrouw uit de afname van ongeveer 3 buisjes bloed uit de arm. Er wordt bloed afgenomen om het DNA van de foetus te onderzoeken. In een laboratorium wordt het bloed getest op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13). De test geeft voor de zwangere geen risico op een miskraam. De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag is daarom nog wel verder onderzoek nodig als de zwangere zekerheid wil of overweegt de zwangerschap af te breken. Bij een niet-afwijkende uitslag wordt een vervolgonderzoek niet geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kind toch een trisomie heeft. meerovernipt.nl.

Betalen van de NIPT kan alleen digitaal via de website www.niptbetalen.nl

Combinatietest

Naarmate de leeftijd van de zwangere hoger is, neemt de kans op het krijgen van een kind met downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) toe. Er kan gekozen worden een specifieke kans op deze aandoeningen te onderzoeken. Deze kansberekening is de combinatietest.

Ook zwangeren van 36 jaar of ouder kunnen alleen kiezen voor een combinatietest. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De screening bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek bij de moeder in de periode van 11 tot 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt wat bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium.
  • Een echo in de periode van 11 tot 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de ‘nekplooi’ van het kind gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij kinderen zonder downsyndroom. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind een aandoening heeft.

Vervolgens wordt de kans op downsyndroom berekend aan de hand van de uitkomsten van de twee onderzoeken, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap.

De uitslag geeft geen zekerheid over de chromosoomafwijking maar is slechts een risicoschatting. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er sprake is van een verhoogd risico dan kom je in aanmerking voor verder onderzoek (NIPT of prenatale diagnostiek).

Tijdens de eerste afspraak bespreken we deze test en verwijzen je ook naar “prenatale screeningen“.

SEO

Het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) wordt ook wel 20 weken echo genoemd. Tussen 18-22 weken wordt jullie kindje uitgebreid gescreend op foetale afwijkingen. Deze echo kan dus plaatsvinden binnen ons eigen echocentrum. Organen en structuren worden uitgebreid bekeken, foetale bewegingen en de groei van het kind wordt beoordeeld alsook de placenta en de hoeveelheid vruchtwater.

Tijdens het onderzoek is men afhankelijk van de ligging van de baby, het kan zo zijn dat dit het onderzoek bemoeilijkt waardoor het op een ander moment herhaald moet worden. Niet alle afwijkingen kunnen op een echo gezien worden. Het geeft geen garantie op een gezond kind.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we deze echo en verwijzen we u ook naar de PNS folder “20-wekenecho”.

Prenatale Diagnostiek

Prenatale diagnostiek wordt alleen op indicatie gedaan. Het bestaat uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Dit zijn ‘invasieve’ onderzoeken, wat wil zeggen dat ze een (klein) miskraam risico hebben. Ze geven een definitieve uitslag.

Redenen om prenatale diagnostiek te laten verrichten zijn een verhoogd risico uit de combinatietest, vermoedelijke afwijkingen geconstateerd tijdens het SEO, een eerder kind met een chromosoomafwijking of indien er in de familie aangeboren en/of erfelijke aandoeningen voorkomen.

We verwijzen voor verder onderzoek dan naar het centrum voor prenatale diagnostiek in de regio zuidoost Nederland. 

Heb je een vraag, wil je je zwangerschap aanmelden of heb je interesse in een e-consult?

Neem gerust contact met ons op: 045-5251291
of klik op een button:

AANMELDEN ZWANGERSCHAP
E-CONSULT